Flört

Flörtün kötülüğü, ilk olarak insanın ileride evleneceği kişiye (eşine) bir ihanet, sadakatsizlik ve kötülük olarak gözümüze çarpar... Bu flörtü ister bir kadın işlemiş olsun, isterse bir erkek işlemiş olsun, durum değişmez. Ahlâkın kendisi ve normları, erkek ve kadın için şart ve kuşatıcıdır çünkü...


Örneğin, bu şeyi (flörtü) işlemiş olan bir kadının, ilerideki hayatında bir erkekle evleneceğini düşündüğümüzde, eşi olan kişi (erkek) eğer hanımının bu işlemiş olduğu bu şeyi (flörtü) biliyorsa onun için hoş bir durum olmamasıyla birlikte, kendi iç âleminde bir iç burkuntusunu, bir erkek ezikliğini; ve bunun sinirliliğini ve kıskançlığını hissedecektir. .. Yine, eşinin geçmişte yabancı bir erkek tarafından tanındığını; duygu ve düşüncelerinin mahremlerinin, kıvrımlarının bilinmesi onu üzüntüye, belki de hayat boyu bunu üzerinden bütünüyle atamayacak "birşey" kazandırabilecektir kendisine...

Bu duyguları üzerinden atabilse bile, belli etmese de hayatının bazı anlarında bu şey (flört) aklına geleceğinden, bunu düşünecek ve daima kederlenecektir. .. Belki de eşi ile arasındaki bir tartışmada bu şeyi (flörtü) dile getirecek ve söyleyecektir. ..


Geçmişinde flört eden bir erkekle evlenen bir kadın için de, az önce söylediğimiz güçlü ve baskın olan duygu ve düşünceleri bir erkek gibi aynı ve tam olarak hissetmese bile, kendi kadın fıtratına uygun olarak: Bir eziklik, burkuntuluk, kendini değersizmiş gibi görme, ilgisizlik, soğukluk ve nefret gibi duyguları kendi kadın yapısının nâzik, hassas duygu ve düşünceleriyle hissedecek ve böyle düşünerek üzülecektir...


Devam edelim...

Flörtün kötülüğü kendini bir ailede de gösterir... Bir babadır, annedir ve erkek kardeştir... Olması gerekence ve bozuk bir ruhu olmayan; ve ahlâki duyguları sönmemiş bir baba düşünelim şimdi... Kendi kızının yabancı bir erkekle konuştuğunu, gezdiğini ve buluştuğunu bilince, içinde fırtınalı bir trajedi üzüntüsünü yaşamamış olmaması kaçınılamaz olacaktır onun için... Bunun yanında, bir sinir ve nefret duygularıyla beraber, ailenin izzet, haysiyet ve namus duygularının kırıldığını; ve bunlarla birlikte bir baba ezikliğini, üzüntüsünü hissedecektir kalbinde...

Aile içindeki annede de, kızının kendi annelik misyonuna zarar verdiğini; şimdiki ve gelecekteki ailesinin izzetini ve haysiyetini küçülttüğünü; kendi annelik fıtratının yapısıyla telâş ve üzüntüyü yaşaması ondan beklenecektir. ..


Ailenin diğer ferdi olan erkek kardeş açısından bakarsak; kendi kızkardeşinin yabancı bir erkekle flört etmesi onda belli belirsiz bir kine, nefrete; kendi haysiyetsizmiş gibi duygularıyla beraber, kendi erkek keyfiyetinin kadının namus, iffet ve sadakat unsurlarıyla tamamlanan yönüne zarar geldiğini düşünecektir... Ayrıca yabancı bir erkeğin kendi kardeşini tanıması; onun duygu ve düşünce alanına girmesi onun için mutlu birşey olmayacağı gibi, dış dünyada yaşarken ezik ve sıkıntılı olarak dolaşabilecektir belki de...


Flörtün kötülüğü bunlarla bitmez; eşlerin ilerideki çocuklarında da kendini gösterir...

Evli bir kadının, yahut erkeğin; eşine geçmişindeki 'kaçamak'larını gizlediği gibi, çocuklarına da anlatamazlar bu şeyi... Bir çocuğun, özellikle erkek olan bir çocuğun, annesinin geçmiş hayatında flört ettiğini öğrenmesi hoş birşey olmayacaktır. .. Aynı şekilde bir kız çocuğu içinde bu geçerlidir... Bu şey (flört) onun içinde menfî tesirlere; belki de ilerki hayatında ahlâk bozukluğuna yol açabilir...

Hem evlilik hayatının saadeti, huzuru ve sağlıklı yürümesi için eşler arasında nasıl evliliği sona erdirmeyici birçok uyumlar, şartlar ve evliliğin bilgisi nasıl gerekliyse; ve bunların hepsi sürekli olmalıysa; emniyet, sadakat ve güvende bunlardan birisidir...


Ve en başta gelir... Ayrıca evliliğin saadeti ve huzuru için "olmazsa olmaz" bir mahiyeti eşlere telkin ve emreder... Flört ise kendi yanlış ve çirkin baltasıyla evlilik ağacının köküne iyi bir darbe indirerek, bu ağacı yere sermek ister... Evli insanların geçmişlerindeki flörtleri gizlemeleri boşuna değildir...

Bu şeyin (flörtün) kötülüğünün erkek için olan payına bakarsak; bir erkekte flörtü işleyerek erkek misyonunun ona verdiği: Dış dünyayı iyi bir şekilde düzeltme, koruma ve imar etme işini, yanlış birşeyi (flörtü) yaparak, doğru olarak gerçekleştirmesi gereken kendi misyonunu doğrusuz ve yanlış olarak gerçekleştirecektir. ..


Bunun yanında, söylediğimiz birçok üzüntülere; ezikliklere, nefretlere, kirli ve yanlış hayallere ve düşüncelere; acılara ve ihanetlere sebeb vermesi açısından; ayrıca ahlâkın kendisini ve toplumun ahlâkını zedelediği; evlilik ve aile kurumunu tahrip etmeye ve saadetini bozmaya çalıştığı içinde, kötü birşey yaptığı da belirginleşecektir kendisinin.. .

Yine, ahlâk dışı fiilleri işleyenlerin; ve bunların önünün açıldığı zaman, yanlış ve kötü ahlâkın şuursuzca taklid edileceği ve toplumu kısa sürede bozacağı gözönünde tutulursa, yaptığı şeyin ( flörtün ) iyi birşey olmadığı daha da iyi anlaşılır...


Son olarak flörtün yabancı bir erkek ve kadın için olmaması gereken bir yakınlığa sebebiyet verdiğini; kişileri zina gibi bir çirkinliğe götürebileceğini; evlenmedikleri insanlara karşı kirli duygu ve hayalleri düşüneceklerini; doğru ahlâka göre olması gereken ahlâkî yapıya zıt olan bir nesil ve aile yapısı meydana getirebileceğ ini; evliliğin mutluluğuna ve eşlerin birbirlerine karşı olması gereken "güven" duygusuna kötülük edici birşey olduğunu da söylemeliyiz. ..

Flörtün kötülükleri bunlarla bitmeyecektir elbette; bizim söylediklerimiz bu mesele için satıhüstü ve acelece yapılmış birkaç sözdür yalnızca..


Levent ÖZRENK

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !